עינת

בן ניחנת ברגישות רבה ובידי זהב, הטיפול היה נהדר ואני מרגישה מצויין. תודה על שעה נפלאה.