טלי

בן היקר
באתי נסערת בבוקר כשאני טעונה רגשית בגלל מסע שהגוף שלי החליט להעביר אותי.
הטיפול הרגוע והמסירות שלך לטיפול גרמו לי להתנתק מכל מחשבה שלילית ולהתמקד בחיובי ואפילו להנות ולשכוח לשעה, אז תודה שאתה שם ומקרין את הרוגע והשלווה שלך.